Vestermølle Møllelaug


 


 Datoen mangler, men det står fast, at Vestermølle Møllelaug får

rådighed over den 400 kvm. store hovedbygning på Vestermølle

 

Nyt Museum Vestermølle

får plads til Galleri Julius

Et billede, der indeholder græs, udendørs, himmel, hus
                                                    
                                                    Automatisk genereret beskrivelse

Vestermølles hovedbygning bliver ramme om et moderne oplevelsesmuseum

 

Skanderborg Kommune har besluttet flytning af Kompetencecentrets aktiviteter fra hovedbygningen på Vestermølle ved Skanderborg sø mhp at Møllelauget her i et oplevelsesmuseum kan etablere udstillinger om ”Det moderne Danmarks fødsel – folkeligt * politisk * økonomisk”. Siden åbningen af Museum Vestermølle i 2010 har 40.000 besøgende her fået en to timers rundvisning med indlagte højskoleforedrag. Udgangspunktet har været Kirstine og Anders Nielsen, som fra deres landbrug ved Skanderborg på hver sit felt prægede tiden og Danmarks udvikling. Kirstine var bonden på gården og den lokalt engagerede. Anders’ arbejdsfelt var hele landet, og han er, mere end nogen anden, manden bag landbrugets og andelsbevægelsens udvikling fra kriseårene i 1880’erne og bidrag til det velfærdssamfund, vi kender i dag.

 

Møllelauget vil isamarbejde med historikere og museumsfolk tilknyttet Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Museum Skanderborg i nedslag vise Danmarks udvikling fra Stavsbåndets ophævelse i 1788 over indførelse af undervisningspligt i 1814, højskolens betydning, 1849-grundloven, den tabte krig i 1864, krisen i 1880’erne, Hedeselskabet og andelsbevægelsens etablering og betydning, opbygningen af industri og handelsflåde, arbejderbevægelsens betydning, den danske model, parlamentarisme, stemmeret til alle i 1915 og erhvervslivets position i dag som grundlag for samfundsøkonomi og velfærdssamfund.

 

I de seneste 50 år har Julius’ daglige avistegninger satirisk og humørfyldt, men aldrig ondskabsfuldt, bidraget til historiefortællingen. Der forestår nu et arbejde med at finde et repræsentativt udvalg af de mange tusinde tegninger, det er blevet til.   

 

Et billede, der indeholder clipart
                                                    
                                                    Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder tekst, person, mand, sidder
                                                    
                                                    Automatisk genereret beskrivelse

Et udsnit af Jens Julius’ bladtegninger i de seneste 50 år vil bidrage til erindring og forståelse af

den nyere historie. Her tegneren både i egen streg og fanget af kameralinse.

 

Jens Julius Hansen glæder sig over, der i en historisk fortælling også bliver plads til den kulturhistoriske vinkel, som hans mangeårige virke er en del af.

 

Møllelaugets formand Jørgen Lund Christiansen fortæller, at ikke blot Vestermølle, men alle, som har hørt om det forestående samarbejde, finder, at etableringen af Galleri Julius på god dansk facon kompletterer museumsopbygningen. Der skal være plads til dagens smil, også – og måske især – når dagsordenen er alvorlig.  Jens Julius Hansen, Bryrup, tegner ved 15 lokalaviser over hele landet, og Vestermølle Møllelaug har indgået aftale om at etablere et Galleri Julius i hovedbygningen på Kultur- og Oplevelsescenter Vestermølle ved Skanderborg Sø.

 

Med flytningen af udstillingerne fra møllehuset til hovedbygningen får møllersvendene bedre plads til ved vandkraft CO2-frit at male Danmarks bedte fuldkornmel på den gamle stenkværn fra 1887 og skabe aktivitet også på Vestermølles gamle vanddrevne valse og savværk.

 

 

 

 

  


Guidede gruppebesøg

Kontakt: Jørgen Lund Christiansen
4050 0333
jlc@jlundc.dk

Kom og besøg os - åbent for grupper ugens syv dage fra 08 til 22. Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk
På en guidet rundvisning kommer vi omkring Vestermølles historie og karakteristiske, nyrenoverede bygninger, bl.a. Møllehuset, Laden og Riddersalen samt vildtbanestenen og stødhæverten. I mølleriet starter vandturbinen, der bl. a. trækker jævnstrømsgeneratoren og den gamle stenkværn.

Passer det ind i programmet, står Restaurant Vestermølle - www.restaurantvestermolle.dk, 8652 2000 - klar med kaffe/rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe og/eller middag.

Åbningstider 

Lukket mandag

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12-15

Lørdag og søndag kl. 13-16

Gruppebesøg.

Restaurant Vestermølle


Restaurant Vestermølle har telefon
86 52 20 00.


www.restaurantvestermolle.dkVestermøllemel går som varmt brød
se artiklen tryk her


Den gamle stenkværn, trukket af CO2-fri vandkraft,maler fuldkornsmel af dansk konceptavlet kvalitetshvede.Kan købes i Museet og Restauranten.Velegnet til brød, boller, pandekager, panering af fisk - og som værtindegave.

Se folderen om mel


Møllehusets virtuelle
udstillinger og videoer

 Okkergalleriet på Vestermølle

Støttet af bl.a.: 

 

MAD TIL ALLE, bæredygtigt, uden dogmer

En vægavis med illustrerede plancer samt baggrundsartikler og videoer

Virtuelt Museum:

 • Vestermølle - 500 års Danmarkshistorie
 • Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, - manden bag andelsbevægelsens og landbrugets organisering og udvikling
 • Fremtiden

Videoer med debatoplæg:

Korn, mel, brød

Alternativ energi

Økologi og GMO

Selvejets fremtidsmuligheder