Vestermølle Møllelaug

 

Munkekroen til Vestermølle

I dag 18. april har ejeren af Munkekroen, Adelgade 49A i Skanderborg, Finn Damgaard, fået mail fra Slots-og Kulturstyrelsen.

Styrelsens tidligere beslutning om at affrede huset fastholdes.

Møllelauget har haft kontakt til Finn Damgaard vedrørende bygningens anvendelse, såfremt affredningen kom til at stå ved magt. Bestyrelsen har i det stille i flere år arbejdet på at få mulighed for at tilbyde gæster overnatning på Vestermølle. Munkekroen, oprindelig Gæstgivergaarden Jylland, har et grundareal på knap 150 kvm. og kan med udnyttet tagetage indrettes med op til en halv snes værelser. Gæster kan forplejningsmæssigt betjenes af Restaurant Vestermølle.

Det er vores opfattelse, at Finn Damgaard ikke blot vil arbejde positivt på at få Munkekroen flyttet til Vestermølle, men også vil medvirke med nænsom nedtagelse af bevaringsværdige materialer, opbevaring heraf i en periode under tag samt bidrage økonomisk til en genopbygning, når alle tilladelser til projektet er i hus.

Bestyrelsen for Foreningen Vestermølle, som repræsenterer samtlige foreninger med adresser i den gamle møllegårds bygninger, har tilsluttet sig Møllelaugets idé om at genopføre Munkekroen på Vestermølle.


Riddersalen 2010 og i dag. Det vil ikke være første gang, der

sker Istandsættelse af en forfalden bygning på Vestermølle.

 

Ud herfra har vi taget kontakt til Kulturafdelingen på Fælleden. Ledelsen her har i samspil med kommunens juridiske afdeling lovet hurtigt efter en evt. affredning at gå i gang med det nødvendige papirarbejde med henblik på at bane vej for en byggetilladelse. Der satses på byrådsbehandling på første møde efter sommerferien.

Møllelauget har også været i kontakt med en række politikere fra forskellige partier i byrådet. Det er opfattelsen, at man fra venstre til højre er glade for, at bygningen fra 1700-tallet, såfremt der ville ske affredning, kunne bevares frem for at ende på Sankt Hansbålet.

Det gamle navn Gæstgivergaarden Jylland kan meget vel blive navnet, hvis projektet kan realiseres og huset stå indvielsesklar på Vestermølle i 2019 eller 2020. Bygningen tænkes placeret på engen op mod vejen ind til Vestermølle og med kig ned til søen mod vest. Det karakteristiske hus, genskabt i bindingsværk og med tegltag, vil her være synligt fra Oddervej som et varsko om, at nu nærmer byen sig.

.  

Gæstgivergården placeres i hjørnet mellem vejen ind til Vestermølle og grusvejen ned til søen.

Som ved indvielsen for 300 år siden, da bygningen lå uden for byporten, vil det igen blive muligt at tilbyde den vejfarende et leje for natten, lidt at spise og en dram. Og mindst lige så godt: Efter en fest i Møllehuset, Riddersalen eller Vestermølles gamle Lade fra 1841 kan værtsfolk, brudepar og gæster langsvejs fra finde ro uden først at skulle ud at køre.      

Finn Damgaard købte Munkekroen på tvangsauktion i 2015 og har ikke ansvar for dens forfald. Han har søgt Kulturstyrelsen om lov til at bevare den i en glasbygning, så vejr og vind ikke mere kunne angribe huset, men fik nej. Møllelauget ser frem til en nærmere kontakt med Finn Damgaard ud fra en gensidig interesse i at bevare et stykke kulturarv på hensigtsmæssig vis.

Møllelauget har tidligere støttet bestræbelserne på en istandsættelse af Munkekroen på den nuværende placering, men er nået til, at med en affredning er tiden inde til et nuanceret synspunkt afstemt efter realiteterne.  

På Møllelaugets generalforsamling i Laden tirsdag 24. april kl.19.00 orienteres nærmere om Projekt Munkekroen til Vestermølle. Tilmelding til generalforsamlingen kan stadig nås på jlc@jlundc.dk

Vh

for Møllelaugets bestyrelse

JLC

4050 0333


  2017-arkitekturpris til Okkerhytten

Læs mere
Guidede gruppebesøg

Kontakt: Jørgen Lund Christiansen
4050 0333
jlc@jlundc.dk

Kom og besøg os - åbent for grupper ugens syv dage fra 08 til 22. Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk
På en guidet rundvisning kommer vi omkring Vestermølles historie og karakteristiske, nyrenoverede bygninger, bl.a. Møllehuset, Laden og Riddersalen samt vildtbanestenen og stødhæverten. I mølleriet starter vandturbinen, der bl. a. trækker jævnstrømsgeneratoren og den gamle stenkværn.

Passer det ind i programmet, står Restaurant Vestermølle - www.restaurantvestermolle.dk, 8652 2000 - klar med kaffe/rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe og/eller middag.

Gruppebesøg 2018.

Åbningstider
tirsdag til fredag: 12-15
lørdag og søndag: 11-16
Mandag lukket

Restaurant Vestermølle har telefon 86 52 20 00.
Se også www.restaurantvestermolle.dk


Vestermøllemel går som varmt brød
se artiklen tryk her


Den gamle stenkværn, trukket af CO2-fri vandkraft,maler fuldkornsmel af dansk konceptavlet kvalitetshvede.Kan købes i Museet og Restauranten.Velegnet til brød, boller, pandekager, panering af fisk - og som værtindegave.

Se folderen om mel


Møllehusets virtuelle
udstillinger og videoer

 Okkergalleriet på Vestermølle

Støttet af bl.a.: 

 

MAD TIL ALLE, bæredygtigt, uden dogmer

En vægavis med illustrerede plancer samt baggrundsartikler og videoer

Virtuelt Museum:

  • Vestermølle - 500 års Danmarkshistorie
  • Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, - manden bag andelsbevægelsens og landbrugets organisering og udvikling
  • Fremtiden

Videoer med debatoplæg:

Korn, mel, brød

Alternativ energi

Økologi og GMO

Selvejets fremtidsmuligheder