Vestermølle MøllelaugMunkekroen: Vi redder, hvad reddes kan 

Giv et beløb og kom med til indvielse

 

Som det ses vedstående, blev Munkekroen, Adelgade 49, Skanderborg, i oktober 2018 i nogle fantastiske efterårsdage under Danmarks første løvfaldssommer taget ned og alt genbrugsbart træ samt de specielle Flensborgsten og Munkesten fra 1700-årene kørt på lager under tag.

 

Går alt vel, indvies et nyt hus baseret på Munkekroen sidst i 2020. Inden da forestå et omfattende arbejde:

 

·        Der skal udarbejdes og godkendes et tillæg til lokalplan 119 for Vestermølle, så huset kan placeres som vist herover. Sagen skal for både fredningsnævn og byråd.

·        Dernæst følger i samarbejde mellem Møllelauget og Skanderborg Kommune byggesagsbehandling. Går alt vel, kan der være byggestart i det tidlige forår 2020.

 

Men – det hele bliver til ingenting, såfremt der ikke skaffes fornøden finansiering, formentlig cirka seks millioner kroner, moms inklusive. Det vurderes, der i november 2018 fra lokalt hold kan regnes med tilsagn for cirka 2,5 millioner kroner, Skanderborg Kommunes bidrag på én million kroner plus moms medregnet. Vi vil gerne nå et større beløb, inden der igangsættes fundraising overfor en række større fonde. Det er Møllelaugets erfaring, at lokal opbakning, også økonomisk, er alfa og omega, når en fondsbestyrelse vurderer en ansøgning.

 

Gavebrev, løbende information og invitation

Vestermølle Møllelaug siger tak for kontant støtte med at redde et stykke af Skanderborgs bygnings- og kulturarv på følgende måde:

 

1)    Bidragydere får kvittering i form af brev med Munkekro-og Vestermølle-illustrationer og en kort tekst samt givers navn og indbetalt beløb.

2)    Frem til huset – formentlig sidst i 2020 – står genopført på Vestermølle, holdes bidragydere jævnligt via mail orienteret om forløbet af såvel det forestående myndigheds- og papirarbejde samt senere selve byggeprocessen.

3)    Ved indvielsen afsløres et sted inden døre en tavle med navne på alle bidragydere. Ønsker man ikke navn på tavlen, respekteres det naturligvis.

4)    Til indvielsen inviteres alle bidragydere til et glas og en pindemad.

 

Indbetaling således

·       For at kunne sende ovennævnte takkebrev og informationer samt invitation til indvielsen, skal Møllelauget have givers navn og adresse.

·       I mange tilfælde kan disse oplysninger ikke stå fuldt ud på den begrænsede plads på bankoverførelsens info-linje.

·       Skriv i stedet korrekt mail-adresse og – hvis plads – navn eller del heraf. Disse oplysninger vil fremgå af kontoudtog til Møllelauget. 

·       Vi kontakter hver enkelt giver og beder om at få de fornødne oplysninger.

 

Ethvert bidrag er velkomment, men vi foreslår, der gives minimum 500 kroner.

 

Kontonummeret er 2640 – 6897 634 366

 

Bidragydere, som ikke har mulighed for at benytte nævnte fremgangsmåde, bedes ringe på 4050 0333 mhp at finde anden mulighed for pengeoverførsel.

 

Alle beløb indsættes på spærret konto. Skulle projektet mod forventning ikke blive gennemført, sker der tilbagebetaling til giverne.

 

 Indsamlingen er anmeldt til og godkendt af Indsamlingsnævnet.

 

 

 

Løvfaldssommer, oktober 2018, 

Adelgade 49, Skanderborg


 

 

 

 

 

 

 


 

På gensyn på Vestermølle


 

Brug for et kontant svar til

professoren og formanden


 Af Tage Nielsen, formand for Skanderborg Kommunes kultur-, sundheds- og beskæftigelsesudvalg

 

26. september brugte formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Karen Margrethe Olsen, Munkekroen som eksempel på, at dansk historie og kulturarv står til nedrivning. Det er en skændsel, sagde hun til Kristeligt Dagblad. Da Slots- og Kulturstyrelsen i april traf beslutning om affredning af Munkekroen, blev en indstilling om det modsatte fra Det særlige Bygningssyn underkendt. Det fik synsformanden, arkitekt og professor Lars Juel Thiis, til at sende en bandbulle. Skanderborg bliver ordinær og kedelig, skrev han i en avis. Både kommune og nuværende ejer – som først efter vanrøgt af huset blev ejer af det – modtog professorord om at have bind for øjnene. Spekulativt, kortsigtet, fattigt, banalt og trist lød det.

 

Nedtaget nænsomt

Men i august stadfæstede Kulturministeriet affredningen, og i to oktober-uger tilsmilet af løvfaldssommer blev huset fra 1700-årene taget ned – men ikke for at blive kørt på næste Sankt Hans-bål. Nedtagningen skete nænsomt sten for sten, stolpe for stolpe. 15 frivillige fra Vestermølle og et par af Finn Damgaards medarbejdere forestod dette vigtige arbejde. Alle genbrugsbare materialer blev nummereret og kørt på lager under tag – med henblik på senere at indgå i et nyt hus på Vestermølle.

 

Lokal opbakning afgørende

Men det kommer ikke af sig selv. Det koster penge, omkring seks millioner kroner. Et enigt

 

 Tage Nielsen opfordrer både virksomheder og private til at bidrage.

 

kulturudvalg fik en bevilling på to gange 500.000 kroner med i Skanderborg Kommunes budgetter

2019 og 2020, og Damgaard Ejendomme har lovet også at bidrage. Hovedparten af resten skal Møllelauget skaffe fra fonde – som lægger vægt på, at projekter har lokal opbakning.

 

Vestermølle har netop indviet en ny gammel kampestensbygning baseret på materialer fra et nedtaget hus i Gram. Endnu et stykke håndværkskultur er bevaret. Nu gælder det om at bevare mest muligt af Munkekroen, oprindelig Gæstgivergaarden Jylland. Det er tid at gøre professorens og formandens ord til skamme: Skanderborg udvikler sig fortsat smukt ved søen og med en kro som et helle, der bliver til glæde for det folkelige foreningsliv på Vestermølle, og hvor den rejsende kan få et leje for natten.

 

Vores alle sammen avis, UgeBladet støtter projektet ved at stille spalteplads til rådighed. Jeg håber, at rigtig mange, virksomheder såvel som private, vil bidrage med et beløb, større eller mindre.

 

 

 


Guidede gruppebesøg

Kontakt: Jørgen Lund Christiansen
4050 0333
jlc@jlundc.dk

Kom og besøg os - åbent for grupper ugens syv dage fra 08 til 22. Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk
På en guidet rundvisning kommer vi omkring Vestermølles historie og karakteristiske, nyrenoverede bygninger, bl.a. Møllehuset, Laden og Riddersalen samt vildtbanestenen og stødhæverten. I mølleriet starter vandturbinen, der bl. a. trækker jævnstrømsgeneratoren og den gamle stenkværn.

Passer det ind i programmet, står Restaurant Vestermølle - www.restaurantvestermolle.dk, 8652 2000 - klar med kaffe/rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe og/eller middag.

Gruppebesøg 2018.

Åbningstider
tirsdag til fredag: 12-15
lørdag og søndag: 11-16
Mandag lukket

Restaurant Vestermølle har telefon 86 52 20 00.
Se også www.restaurantvestermolle.dk


Vestermøllemel går som varmt brød
se artiklen tryk her


Den gamle stenkværn, trukket af CO2-fri vandkraft,maler fuldkornsmel af dansk konceptavlet kvalitetshvede.Kan købes i Museet og Restauranten.Velegnet til brød, boller, pandekager, panering af fisk - og som værtindegave.

Se folderen om mel


Møllehusets virtuelle
udstillinger og videoer

 Okkergalleriet på Vestermølle

Støttet af bl.a.: 

 

MAD TIL ALLE, bæredygtigt, uden dogmer

En vægavis med illustrerede plancer samt baggrundsartikler og videoer

Virtuelt Museum:

  • Vestermølle - 500 års Danmarkshistorie
  • Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, - manden bag andelsbevægelsens og landbrugets organisering og udvikling
  • Fremtiden

Videoer med debatoplæg:

Korn, mel, brød

Alternativ energi

Økologi og GMO

Selvejets fremtidsmuligheder