Vestermølle Møllelaug

                     

Til Møllelaugets medlemmer,

 

Generalforsamling sammen – i to eller tre lokaler

Vedhæftet sendes indbydelse til generalforsamling mandag 15. juni kl. 19.00 – under forudsætning af, regering og folketing som ventet med beslutninger truffet inden 11. juni tillader forsamlinger store nok til, generalforsamlingen kan holdes. Sædvanligvis er vi op imod 100 deltagere – og så vidt rækker politikernes velvillighed nok ikke. Derfor har bestyrelsen i aftes vedtaget at:

 

 • Såfremt vi må være 50 i et lokale, tager vi både Laden og Riddersalen i brug.
 • Må vi kun være 30 i et lokale, kobles et tredje lokale på også.

 

Mellem lokalerne etableres lyd og billedforbindelser, så alle kan høre og se samme mødeafvikling samtidig.

 

Forsøger at streame til hjemme-skærme

Vi undersøger samtidig mulighederne for at streame mødeforløbet, så medlemmer, der ikke har mulighed for at være med, hjemmefra via én pc kan følge forløbet. Medlemmer, der vælger den løsning, inviteres selvsagt ikke med til det traditionelle festlige og sociale bord efter mødet. Igen i år har Restaurant Vestermølle lovet at diske op med lidt godt til ganen, både spise- og drikkeligt.

 

Mødeindkaldelsen sker med den tilføjelse, at alt kan blive aflyst med kort varsel, hvis der udgår dårligt nyt fra Christiansborg.

 

Vi beder om tilmelding

Af hensyn til den lidt mere besværlige praktik end sædvanlig samt den efterfølgende spisning er tilmelding nødvendig, helst på jlc@jlundc.dk, evt. på 4050 0333. Hvis du/I ikke kan komme, men er ineresseret i sreaming, så send en melding også herom. Vi ka n lande i en situation, hvor der er begrænsning på antal tilkoblinger, så vil princippet Først til Vestemølle gælde.


Generalforsamling 2020, indbydele.doc

 Møllelaugets Vedtægter


Restaurant Vestermølle ventes genåbnet torsdag 21. maj

På bestyrelsesmødet i aftes fik vi besøg af vores forpagter og restauratør Morten Kvist, som nøje føler med i regler og betingelser for genåbningen af spisesteder. Ikke alt er meldt ud endnu, men går tingene som ventet, lægger Restaurant Vestermølle ud med at holde åbent således:

 

 • Torsdag: Frokost og middag/aften
 • Fredag: Frokost og middag/aften
 • Lørdag: Brunch kl. 09.30, frokost fra 12.30 og middag/aften
 • Søndag: Brunch kl. 09.30, frokost fra 12.30

 

Når der er politisk afklaring, lægger Morten Kvist menuer og praktisk information på www.restaurantvestermolle.dk

 

Take-away fortsætter hver lørdag

Vi skal hilse fra Morten og sige en stor tak for opbakning i de forløbne uger ved køb af take-away lørdag efter lørdag. Det er en aktivitet, Restaurant Vestermølle fortsætter med, i hvert fald frem til sommerferien. Det bliver hver gang det nuværende koncept:

 

 • Forret
 • En stor – og den er stor – tapsanretning
 • To lune retter
 • Dessert

 

Der er selvfølgelig åbent for alle til at bestille og hente fra kl. 16.00, men det særlige tilbud for medlemmer af Møllelauget, Aktiv Fritid og Haandværkerlauget fortsætter: Angiv ved bestilling, at I er Vestermølle-medlemmer – så lægger Morten en flaske vin ”egnet til menuen” i madposen u/b.

 

Vh

JLC

+45 – 4050 0333

 


 

Til Møllelaugets medlemmer

 

Jeg skal hilse jer fra Morten Kvist og sige tak for opbakning til Restaurant Vestermølle gennem corona-bæstets hærgen indtil nu. Herunder ses han sammen med sin bedre halvdel, Kirstina, fotograferet på Vestermølle 3. januar i år umiddelbart efter underskrift af forpagtningsaftalen – og dermed ansvarspådragelse for stedets økonomi. Kirstina var og er – som fagmand m/k – helt med på, hvad posten betyder, både når det gælder muligheder og forpligtelser. Hun er lægesekretær på Horens Sygehus – men har med sig i bagagen, ligesom Morten, også en tjenerbaggrund. Mens hun gik sekretærvejen, tog han uddannelser også som kok og diplomleder, alt imens familien voksede til fire.

Et billede, der indeholder person, opbevarer, smilende, bord
                
                Automatisk genereret beskrivelse

 

Corona er ikke deres barn, men et bæst, de som nystartede må leve med, som vi alle må. Det lå ikke i kortene ved underskrift 3. januar, at Restaurant Vestermølle, som andre i branchen, med et smæk mistede fyldte ordrebøgers omsætning i konfirmationssæsonen, der på Vestermølle også var præget af ret mange bryllupsselskaber. 

 

Der er minimum fire gode grunde til at hente lørdagens Spis ude Hjemme-middag på Vestermølle:

 

 • Det er god mad, mange retter (se menuen vedhæftet) og til en fair pris.
 • Det er med til at hjælpe vores nystartede restauratør i gang – trods virus-bæstet.
 • At det sker, er til glæde for alle, der holder til på og holder af Vestermølle.
 • Som en tak til Møllelaugets medlemmer for opbakning hidtil lægger Morten en flaske vin u/b i madposen. Men det forudsætter at:

 

Du/I ved bestilling husker at fortælle, I er med på holdet. Sig det, hvis I bestiller telefonisk, og skriv det, hvis I bestiller digitalt. Det er blot at gå ind på linket herunder – og så ud for antal kuverter at føje til: Medlem af Møllelauget.

 

www.restaurantvestermolle.dk/take-away/, evt. på 8652 2000

 

Vh

for Møllelauget

Et billede, der indeholder tegning
                
                Automatisk genereret beskrivelse

4050 0333

 

PS: Nu er vi spændte på, hvad Danmarks-genåbningen kommer til at betyde. Jeg ved, Morten Kvist er i tænkeboks vedrørende mulighederne på Vestermølle. Resultatet skal nok blive publiceret.

 

JLC

 

Pressemeddelelse:

Overset og forsømt kulturhistorisk mindesmærke til Vestermølle

Engang til efteråret vil Vestermølle og Skanderborg kunne klippe snoren til en ”ny” national besøgsattraktion. Et værdifuldt, kulturhistorisk mindesmærke trækkes ud af glemsel og får en hædersplads ved mølledammen på Kultur- og Oplysningscenter Vestermølle.

Fredningsnævnet har tilsluttet sig Skanderborg Kommunes ja til, at mindeanlægget for andelsbonden Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, flyttes fra Ryvejen syv km. fra Skanderborg til Vestermølle. Her besøger et tusindtal hvert år   Møllelaugets udstilling om Anders Nielsen. Såvel hans efterkommere som Danske Andelsselskaber, i dag integreret i Landbrug & Fødevarer, har anbefalet flytningen, fordi anlægget her vil minde mange flere om et helt afgørende stykke danmarkshistorie. Vestermølle har årligt 125.000 besøgende og kan med anlægget på plads meget vel få flere.

En indsats, Danmark nyder godt af i dag

”DE DANSKE ANDELSFOLK REISTE I TAKNEMLIGHED DETTE MINDE” står der på en stor marksten ved Ryvejen, hvor mindepladsen blev indviet i 1929, et år efter Anders Nielsens død som 68-årig. Allerede i 1959 blev stedet molestreret af en rationalisering, der skulle gøre det nemmere at passe det. I dag ligger pladsen overset og forsømt hen.

Anlægget leder tanken hen på en markant og helt afgørende del af danmarkshistorien: Udviklingen af landbruget fra knokkelarbejde og ringe høst til et effektivt erhverv og kvalitetsproduktion. Her spiller etableringen af bøndernes egne forretninger, andelsforeningerne ind. Der er en lige linje herfra til afvandring fra land til by, opblomstring af industriproduktion og handel samt dannelse af fagbevægelsen. Staten, velfærdssamfundet, blev del af det forsikringsberedskab, vi trækker på i krisetider.

Favnede utroligt bredt

Anders Nielsen var ikke blot synonym med etablering og udvikling af andelsselskaber, men også med dygtiggørelse af piger og karle på landet samt innovation, forskning og udvikling, initiativer og investeringer. Udvælgelse af de rette plantesorter og korrekt gødskning førte til langt bedre ydelse på marken, etablering af kontrolforeninger og avlsarbejde i stalden. I 1882 blev verdens første andelsmejeri åbnet i Hjedding, 25 år senere var der 1.300 ud over landet. Året efter fulgte verdens første indkøbsforening for foderstoffer i Kolding, og i 1887 kom verdens første andelssvineslagteri i Horsens til. Dansk bacon og Lurpak-smør blev efterspurgt i England og ud over verden.

Udgangspunktet var elendighed: I 1864 tabte Danmark en tredjedel af riget, og i 1880’erne blev vi, som det øvrige Nordeuropa, oversvømmet af billigt korn fra prærien i USA. Jernbaner og dampskibe slog bunden væk under et gammeldags landbrug baseret på ineffektiv kornavl og primitiv studedrift ud af landet.

Bredde bag det ”ny” anlæg,

I 2019 satte Møllelauget, fem østjyske landboforeninger, Mejeriforeningen og DLG sammen med Fællesfonden, Kulturfonden og Andelsfonden sig for at renovere og tilbageføre anlægget til oprindelig form med plads for besøgende til at dvæle og drikke medbragt kaffe. Det sagde Skanderborg Kommune, anlæggets ejer, nej til, bl.a. ud fra, at det ligger klos op ad den stærkt trafikerede Ryvej. Kommunen foreslog at flytte anlægget, og nævnte Vestermølle som nyt hjemsted. Landskabsarkitekt Kræn Ole Birkkjær har udarbejdet forslag til placeringen her:

En nu 90-år gammel, i dag patineret, men utrolig velbevaret, håndlavet smedejernskæde er anlæggets symbolske sjæl:        Andelsbevægelse er samarbejde: Leddene skal være så stærke, at kæden kan holde. Anders Nielsen-kæden er placeret på hhv store marksten og tilhuggede granitsten, som i dag omkranser anlægget. Kæden kommer på hhv nord- og østsiden af mølledammen til at lede frem til fire mindesten med inskriptioner og illustrationer, som får plads i haven mellem Oddervej og stuehuset på Vestermølle. Samtidig færdiggøres en vandresti omkring mølledammen.

Dansk kultur og kulturhistorie

Anders Nielsen, forældreløs som otte-årig, blev ganske ung agronom, var højskolelærer nogle vintre og blev som 26-årig kort efter købet af Svejstrup Østergaard landboforeningsformand. Han igangsatte avslarbejde – både i stalden og på marken og var en overgang også folketingsmand. Han fik oprettet snesevis af andelsforeninger i forskellige brancher ud over landet og var manden bag Lurmærket, Jydsk Andels Foderstofforening, i dag DLG, Andelsbanken, nu en del af Nordea, og meget, meget andet.

Mens agronomen, eller direktøren, som han blev kaldt, arbejdede ud over landet, stod hans kone Kirstine for mønsterlandbruget på Svejstrup Østergaard – og var en aktiv dame i lokalsamfundet, bl.a. også i kvindebevægelsen, som førte til stemmeret for alle til by- og sogneråd i 1908 og Christiansborg i 1915. Mindeanlægget er dansk kultur og kulturhistorie. Dets museums-kvalitet vil på Vestermølle blive et udgangspunkt også for undervisning.

 

 

Billederne herunder og på vedhæftede ark kan rekvireres i høj opløsning på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk

 

 

Foto til venstre: Oprindelig stod mindestenene oppe på et plateau. Anlægget blev på tre sider kantet af kæden, som nede fra vejen var fæstnet til natursten og oppe bag stenen til forarbejdede granitsten. Skiftet symboliserer råvarernes værditilvækst på mejerier, slagterier, møllerier, sukkerfabrikker m.v. I 1959 blev mindelunden ”rationaliseret” og stenene flyttet ned til vejen. Over de senere årtier har ligegyldighed og forfald fået lov at herske. Der er nok at råde bod på. Foto til højre: Repræsentanter for fem østjyske landboforeninger og Vestermølle ved anlægget i vildnisset, sommer 2019.

 

Den håndgjorte smedejernskæde er mellem 90 og 100 meter lang og i imponerende god stand efter 90 år ude i naturen, Den omkranser med patina og glød – fæstnet til cirka 35 dels tilhuggede granitpullerter, dels natursten – det cirka 1000 kvm. store anlæg.

 

 Foreninger i Skanderborg opfordrer til markering af 75-års dagen for befrielsen mandag aften ved at sætte

lys i vinduerne. Møllelauget bakker op – og har et forslag til en særlig syng sammensang, hver for sig.

 

Så hænger vi Hitler i en strop…

 

Markeringen af 75-års dagen for Danmarks befrielse mandag 4. maj må pga en anden endnu-ikke nedkæmpet fjende udsættes på ubestemt tid, måske til 76-års dagen næste år. Men det hindrer os ikke i sammen – hver for sig – at standse op og lade tankerne gå tilbage.

 

Hvad med sammen – eller over hækken sammen med naboer – at synge de fire vers om Plutokrater og vilde horder, en af besættelsestidens illegale sange. Mange kender sidste vers, som Drengene fra Sct. Petri synger et par gange i filmen af samme navn.

 

Sangen er dateret 1943 – et år efter Drengene fra Sct. Petri var i aktion! Til gengæld var Hitler endnu ikke på tilbagetog fra Moskva! Det er lidt rodet. Men meningen er i den grad god nok. Måske har sangen formeret sig ved knopskydning hen over besættelsesårene? Fuld forståelse for, at forfatteren – eller forfatterne – valgte at være anonyme.

 

Heldigvis har Danmark et helt andet forhold til Tyskland i dag. Det skulle den aflyste markering 4. maj også have fastslået. Det får vente. Men husk lys i vinduerne mandag aften – og genhør måske også BBC fra London.

 

Frihedsbudskabet: https://www.youtube.com/watch?v=iUNzCGQIkPc

 

Plutokrater og vilde horder * Melodi: Lili Marleen


 


01) Plutokrater er jo så vist no’et slemme pak

men dagens vilde horder er dog det værste rak.

de ska’ ha’ tæsk af USA

og Engeland og af Moskva –

/: og vi skal hjælpe til./:

 

02) De har kalkuleret i tekst og regnet ud,

men dog ét de glemte, de glemte sne og slud.

Og så kom vint’ren med brask og bram,

og kulden blev så hård og slem –

/: nu vil de hjem igen./:

 

03) Lille Adolf Hitler med sin slagne hær

jokker hjem fra Rusland på kolde frosne tæer.

Til Moskva han kom ej denne gang,

forstummet er hans sejerssang –

/: ak lille mand, hvad nu?/:

 

04) Først så ta’r vi Göbbels ved det ene ben,

og så slår vi Göring for panden med en sten.

Så hænger vi Hitler i en strop

ved siden af von Ribbentrop –

og så er de til grin, de fire nazisvin.


 


Til Møllelaugets medlemmer,

 

Måske generalforsamling inden ferien

Hvordan lemper Christiansborg næste gang? Hvornår får vi lov til at samles op til f.eks. 100 personer? Næste skæringsdag med (forhåbentlige) lempelser på dagsordenen er 10. maj. I ugen efter holder bestyrelsen møde og fastsætter her – hvis vi må – en ny generalforsamlingsdato.

 

Vedtægterne siger, generalforsamlinger skal indkaldes med mindst fire ugers varsel. Men de siger også, det skal ske så betids, at det besluttende årsmøde holdes inden udgangen af april, så her vedtægterne overtrådt.

 

Hvis vi må samles igen hen i maj – eller inden der går ferie i tingene i juni – kan vi blive nødt til at bryde vedtægterne også hvad  angår fire ugers fristen. Vi satser i den specielle situation på at få generalforsamlingens godkendelse heraf.  

 

Vi mailer i næsten samme øjeblik, vi véd noget.

 

Vestermølle fuldkornsmel, hvede og rug

Corona har også lukket møllen – men sådan, at Svend Skytte efter aftale, ring 2143 7605, åbner døren og langer mel ud – og i øvrigt hver uge leverer 100 kg. til Hovedgaard Bageri. På lørdag er Svend klar til detailsalg til alle, der kan holde afstand. Han holder butikken åben fra kl. 15 til kl. 18. 

 

Mange hilsener – også fra Morten Kvist og Svend Skytte

Et billede, der indeholder tegning
                                
                                Automatisk genereret beskrivelse

4050 0333 

Vestermølle Marked

søndag 14. juni er aflyst.

Læs mere her.


  

Møllemuseet

er lukket

indtil videre

Melkunder kan lave aftale med

møller Svend Skytte om køb.

Ring 8652 2135 eller 2143 7605

 

Et billede, der indeholder objekt
                                                                        
                                                                        Automatisk genereret beskrivelse

         

Restaurant Vestermølles

direktør bliver forpagter

 

”Ham skal vi holde fast ved”, ræsonnerede bestyrelsen,

alt imens Morten Kvist fandt tiden inde til at få sit eget


Et billede, der indeholder person, bygning, udendørs, mand
                                                                                    
                                                                                    Automatisk genereret beskrivelse

Ny forpagter af Restaurant Vestermølle, Morten Kvist, vil udvikle a la carte restauranten, udnytte stedets faciliteter til familiefester og satse på at tiltrække flere firma-arrangementer. 

 

Restaurant Vestermølle ved Skanderborg Sø er ved at slutte regnskabsåret 2019 og kan melde om god omsætningsfremgang samt et fornuftigt driftsresultat. Bestyrelsen for Vestermølle Møllelaug, som siden april 2015 har været driftsansvarlig for restauranten, giver æren for ikke blot fremgang, men også en markant kundetilfredshed, til restaurantens direktør siden april sidste år, Morten Kvist.

 

Tid at få sit eget

Ud fra tankegangen, at ”ham skal vi holde fast ved”, blev han i efteråret tilbudt at forpagte restauranten. Det faldt helt i tråd med, at Morten Kvist, 38 år, fandt tiden inde til at få sit eget. Aftalen er underskrevet med virkning fra 1. januar og træder formelt i kraft, når den sidste 2019-postering er bogført, og der foreligger en 2020-åbningsbalance.  

Pænt fyldt ordrebog

Det har aldrig været meningen, at Vestermølle Møllelaug skal drive restaurant, siger Jørgen Lund Christiansen og Niels Peter Skrubbeltrang, formænd for hhv Møllelauget og denne forenings datterselskab Møllen Vest ApS. Det blev dannet i 2015, da det pludselig blev nødvendigt selv at tage ansvar for driften. Morten Kvists overtagelse af forretningen sker helt enkelt ved, at han køber Møllen Vest ApS, der viderefører alle indgåede aftaler med såvel leverandører, medarbejdere, samarbejdspartnere som kunder. Han kan glæde sig over, der følger en pænt fyldt ordrebog med i aftalen.

 

Fester, møder og a la carte

Morten Kvist betoner, at det for ham har været afgørende, at Restaurant Vestermølle har gode møde- og festlokaler ved sø og bøgeskov samt masser af fri P-plads. Stedet skal som hidtil være attraktivt til markering af familiebegivenheder og ramme om møder. For at udvikle mødesegmentet er der netop investeret i nyt IT-udstyr. Også a la carte restauranten løftes, senest med konceptet ni serveringer og vin ad libitum på ugens sidste aftener.

 

Kok, tjener og erhvervsøkonom

Morten Kvist kom til Restaurant Vestermølle fra en stilling som koordinator på Fængslet i Horsens og har tidligere været restaurantchef på hhv Hotel Park i Odder og Hindsgavl Slot. Han er uddannet både kok, tjener og erhvervsøkonom og har tillige et service management diplom fra University of Chester.


 

 


 

 

 


 


 


 

 


 

 


 

 

 


Guidede gruppebesøg

Kontakt: Jørgen Lund Christiansen
4050 0333
jlc@jlundc.dk

Kom og besøg os - åbent for grupper ugens syv dage fra 08 til 22. Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk
På en guidet rundvisning kommer vi omkring Vestermølles historie og karakteristiske, nyrenoverede bygninger, bl.a. Møllehuset, Laden og Riddersalen samt vildtbanestenen og stødhæverten. I mølleriet starter vandturbinen, der bl. a. trækker jævnstrømsgeneratoren og den gamle stenkværn.

Passer det ind i programmet, står Restaurant Vestermølle - www.restaurantvestermolle.dk, 8652 2000 - klar med kaffe/rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe og/eller middag.

Gruppebesøg 2020.

Restaurant

Vestermølle


Restaurant Vestermølle har telefon
86 52 20 00.

Morten Kvist forpagter fra 2020

Se også www.restaurantvestermolle.dk

Åbningstider
tirsdag til fredag: 12-15
lørdag og søndag: 11-16
Mandag lukket


Vestermøllemel går som varmt brød
se artiklen tryk her


Den gamle stenkværn, trukket af CO2-fri vandkraft,maler fuldkornsmel af dansk konceptavlet kvalitetshvede.Kan købes i Museet og Restauranten.Velegnet til brød, boller, pandekager, panering af fisk - og som værtindegave.

Se folderen om mel


Møllehusets virtuelle
udstillinger og videoer

 Okkergalleriet på Vestermølle

Støttet af bl.a.: 

 

MAD TIL ALLE, bæredygtigt, uden dogmer

En vægavis med illustrerede plancer samt baggrundsartikler og videoer

Virtuelt Museum:

 • Vestermølle - 500 års Danmarkshistorie
 • Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, - manden bag andelsbevægelsens og landbrugets organisering og udvikling
 • Fremtiden

Videoer med debatoplæg:

Korn, mel, brød

Alternativ energi

Økologi og GMO

Selvejets fremtidsmuligheder