Vestermølle Møllelaug

                     

Pressemeddelelse:

Overset og forsømt kulturhistorisk mindesmærke til Vestermølle

Engang til efteråret vil Vestermølle og Skanderborg kunne klippe snoren til en ”ny” national besøgsattraktion. Et værdifuldt, kulturhistorisk mindesmærke trækkes ud af glemsel og får en hædersplads ved mølledammen på Kultur- og Oplysningscenter Vestermølle.

Fredningsnævnet har tilsluttet sig Skanderborg Kommunes ja til, at mindeanlægget for andelsbonden Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, flyttes fra Ryvejen syv km. fra Skanderborg til Vestermølle. Her besøger et tusindtal hvert år   Møllelaugets udstilling om Anders Nielsen. Såvel hans efterkommere som Danske Andelsselskaber, i dag integreret i Landbrug & Fødevarer, har anbefalet flytningen, fordi anlægget her vil minde mange flere om et helt afgørende stykke danmarkshistorie. Vestermølle har årligt 125.000 besøgende og kan med anlægget på plads meget vel få flere.

En indsats, Danmark nyder godt af i dag

”DE DANSKE ANDELSFOLK REISTE I TAKNEMLIGHED DETTE MINDE” står der på en stor marksten ved Ryvejen, hvor mindepladsen blev indviet i 1929, et år efter Anders Nielsens død som 68-årig. Allerede i 1959 blev stedet molestreret af en rationalisering, der skulle gøre det nemmere at passe det. I dag ligger pladsen overset og forsømt hen.

Anlægget leder tanken hen på en markant og helt afgørende del af danmarkshistorien: Udviklingen af landbruget fra knokkelarbejde og ringe høst til et effektivt erhverv og kvalitetsproduktion. Her spiller etableringen af bøndernes egne forretninger, andelsforeningerne ind. Der er en lige linje herfra til afvandring fra land til by, opblomstring af industriproduktion og handel samt dannelse af fagbevægelsen. Staten, velfærdssamfundet, blev del af det forsikringsberedskab, vi trækker på i krisetider.

Favnede utroligt bredt

Anders Nielsen var ikke blot synonym med etablering og udvikling af andelsselskaber, men også med dygtiggørelse af piger og karle på landet samt innovation, forskning og udvikling, initiativer og investeringer. Udvælgelse af de rette plantesorter og korrekt gødskning førte til langt bedre ydelse på marken, etablering af kontrolforeninger og avlsarbejde i stalden. I 1882 blev verdens første andelsmejeri åbnet i Hjedding, 25 år senere var der 1.300 ud over landet. Året efter fulgte verdens første indkøbsforening for foderstoffer i Kolding, og i 1887 kom verdens første andelssvineslagteri i Horsens til. Dansk bacon og Lurpak-smør blev efterspurgt i England og ud over verden.

Udgangspunktet var elendighed: I 1864 tabte Danmark en tredjedel af riget, og i 1880’erne blev vi, som det øvrige Nordeuropa, oversvømmet af billigt korn fra prærien i USA. Jernbaner og dampskibe slog bunden væk under et gammeldags landbrug baseret på ineffektiv kornavl og primitiv studedrift ud af landet.

Bredde bag det ”ny” anlæg,

I 2019 satte Møllelauget, fem østjyske landboforeninger, Mejeriforeningen og DLG sammen med Fællesfonden, Kulturfonden og Andelsfonden sig for at renovere og tilbageføre anlægget til oprindelig form med plads for besøgende til at dvæle og drikke medbragt kaffe. Det sagde Skanderborg Kommune, anlæggets ejer, nej til, bl.a. ud fra, at det ligger klos op ad den stærkt trafikerede Ryvej. Kommunen foreslog at flytte anlægget, og nævnte Vestermølle som nyt hjemsted. Landskabsarkitekt Kræn Ole Birkkjær har udarbejdet forslag til placeringen her:

En nu 90-år gammel, i dag patineret, men utrolig velbevaret, håndlavet smedejernskæde er anlæggets symbolske sjæl:        Andelsbevægelse er samarbejde: Leddene skal være så stærke, at kæden kan holde. Anders Nielsen-kæden er placeret på hhv store marksten og tilhuggede granitsten, som i dag omkranser anlægget. Kæden kommer på hhv nord- og østsiden af mølledammen til at lede frem til fire mindesten med inskriptioner og illustrationer, som får plads i haven mellem Oddervej og stuehuset på Vestermølle. Samtidig færdiggøres en vandresti omkring mølledammen.

Dansk kultur og kulturhistorie

Anders Nielsen, forældreløs som otte-årig, blev ganske ung agronom, var højskolelærer nogle vintre og blev som 26-årig kort efter købet af Svejstrup Østergaard landboforeningsformand. Han igangsatte avslarbejde – både i stalden og på marken og var en overgang også folketingsmand. Han fik oprettet snesevis af andelsforeninger i forskellige brancher ud over landet og var manden bag Lurmærket, Jydsk Andels Foderstofforening, i dag DLG, Andelsbanken, nu en del af Nordea, og meget, meget andet.

Mens agronomen, eller direktøren, som han blev kaldt, arbejdede ud over landet, stod hans kone Kirstine for mønsterlandbruget på Svejstrup Østergaard – og var en aktiv dame i lokalsamfundet, bl.a. også i kvindebevægelsen, som førte til stemmeret for alle til by- og sogneråd i 1908 og Christiansborg i 1915. Mindeanlægget er dansk kultur og kulturhistorie. Dets museums-kvalitet vil på Vestermølle blive et udgangspunkt også for undervisning.

 

 

Billederne herunder og på vedhæftede ark kan rekvireres i høj opløsning på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk

 

 

Foto til venstre: Oprindelig stod mindestenene oppe på et plateau. Anlægget blev på tre sider kantet af kæden, som nede fra vejen var fæstnet til natursten og oppe bag stenen til forarbejdede granitsten. Skiftet symboliserer råvarernes værditilvækst på mejerier, slagterier, møllerier, sukkerfabrikker m.v. I 1959 blev mindelunden ”rationaliseret” og stenene flyttet ned til vejen. Over de senere årtier har ligegyldighed og forfald fået lov at herske. Der er nok at råde bod på. Foto til højre: Repræsentanter for fem østjyske landboforeninger og Vestermølle ved anlægget i vildnisset, sommer 2019.

 

Den håndgjorte smedejernskæde er mellem 90 og 100 meter lang og i imponerende god stand efter 90 år ude i naturen, Den omkranser med patina og glød – fæstnet til cirka 35 dels tilhuggede granitpullerter, dels natursten – det cirka 1000 kvm. store anlæg.

 


Vestermølle Marked

søndag 14. juni er aflyst.

Læs mere her.


  

Et billede, der indeholder objekt
                                                                                        
                                                                                        Automatisk genereret beskrivelse

         

Restaurant Vestermølles

direktør bliver forpagter

 

”Ham skal vi holde fast ved”, ræsonnerede bestyrelsen,

alt imens Morten Kvist fandt tiden inde til at få sit eget


Et billede, der indeholder person, bygning, udendørs, mand
                                                                                                    
                                                                                                    Automatisk genereret beskrivelse

Ny forpagter af Restaurant Vestermølle, Morten Kvist, vil udvikle a la carte restauranten, udnytte stedets faciliteter til familiefester og satse på at tiltrække flere firma-arrangementer. 

 

Restaurant Vestermølle ved Skanderborg Sø er ved at slutte regnskabsåret 2019 og kan melde om god omsætningsfremgang samt et fornuftigt driftsresultat. Bestyrelsen for Vestermølle Møllelaug, som siden april 2015 har været driftsansvarlig for restauranten, giver æren for ikke blot fremgang, men også en markant kundetilfredshed, til restaurantens direktør siden april sidste år, Morten Kvist.

 

Tid at få sit eget

Ud fra tankegangen, at ”ham skal vi holde fast ved”, blev han i efteråret tilbudt at forpagte restauranten. Det faldt helt i tråd med, at Morten Kvist, 38 år, fandt tiden inde til at få sit eget. Aftalen er underskrevet med virkning fra 1. januar og træder formelt i kraft, når den sidste 2019-postering er bogført, og der foreligger en 2020-åbningsbalance.  

Pænt fyldt ordrebog

Det har aldrig været meningen, at Vestermølle Møllelaug skal drive restaurant, siger Jørgen Lund Christiansen og Niels Peter Skrubbeltrang, formænd for hhv Møllelauget og denne forenings datterselskab Møllen Vest ApS. Det blev dannet i 2015, da det pludselig blev nødvendigt selv at tage ansvar for driften. Morten Kvists overtagelse af forretningen sker helt enkelt ved, at han køber Møllen Vest ApS, der viderefører alle indgåede aftaler med såvel leverandører, medarbejdere, samarbejdspartnere som kunder. Han kan glæde sig over, der følger en pænt fyldt ordrebog med i aftalen.

 

Fester, møder og a la carte

Morten Kvist betoner, at det for ham har været afgørende, at Restaurant Vestermølle har gode møde- og festlokaler ved sø og bøgeskov samt masser af fri P-plads. Stedet skal som hidtil være attraktivt til markering af familiebegivenheder og ramme om møder. For at udvikle mødesegmentet er der netop investeret i nyt IT-udstyr. Også a la carte restauranten løftes, senest med konceptet ni serveringer og vin ad libitum på ugens sidste aftener.

 

Kok, tjener og erhvervsøkonom

Morten Kvist kom til Restaurant Vestermølle fra en stilling som koordinator på Fængslet i Horsens og har tidligere været restaurantchef på hhv Hotel Park i Odder og Hindsgavl Slot. Han er uddannet både kok, tjener og erhvervsøkonom og har tillige et service management diplom fra University of Chester.


 

 


 

 

 


 


 


 

 


 

 


 

 

 


Guidede gruppebesøg

Kontakt: Jørgen Lund Christiansen
4050 0333
jlc@jlundc.dk

Kom og besøg os - åbent for grupper ugens syv dage fra 08 til 22. Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk
På en guidet rundvisning kommer vi omkring Vestermølles historie og karakteristiske, nyrenoverede bygninger, bl.a. Møllehuset, Laden og Riddersalen samt vildtbanestenen og stødhæverten. I mølleriet starter vandturbinen, der bl. a. trækker jævnstrømsgeneratoren og den gamle stenkværn.

Passer det ind i programmet, står Restaurant Vestermølle - www.restaurantvestermolle.dk, 8652 2000 - klar med kaffe/rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe og/eller middag.

Gruppebesøg 2020.

Restaurant

Vestermølle


Restaurant Vestermølle har telefon
86 52 20 00.

Morten Kvist forpagter fra 2020

Se også www.restaurantvestermolle.dk

Åbningstider
tirsdag til fredag: 12-15
lørdag og søndag: 11-16
Mandag lukket


Vestermøllemel går som varmt brød
se artiklen tryk her


Den gamle stenkværn, trukket af CO2-fri vandkraft,maler fuldkornsmel af dansk konceptavlet kvalitetshvede.Kan købes i Museet og Restauranten.Velegnet til brød, boller, pandekager, panering af fisk - og som værtindegave.

Se folderen om mel


Møllehusets virtuelle
udstillinger og videoer

 Okkergalleriet på Vestermølle

Støttet af bl.a.: 

 

MAD TIL ALLE, bæredygtigt, uden dogmer

En vægavis med illustrerede plancer samt baggrundsartikler og videoer

Virtuelt Museum:

 • Vestermølle - 500 års Danmarkshistorie
 • Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, - manden bag andelsbevægelsens og landbrugets organisering og udvikling
 • Fremtiden

Videoer med debatoplæg:

Korn, mel, brød

Alternativ energi

Økologi og GMO

Selvejets fremtidsmuligheder